Ryby, sex, rock'n'roll a jiné drogy: Maschův deníček

20.8.2009 / Dorš - treska obecná

20.8.2009 / Dorš - treska obecná

Norsko - rady pro rybáře

V Norsku jsem byl třikrát a rozhodně bych se neodvažoval o sobě tvrdit, že jsem se stal na tuhle zemi expertem. Nicméně, vždy než jsem vyrazil, prošel jsem hodně velké množství informací a rád bych je případným zájemcům trochu shrnul na jedno místo. Vím jak sám bych ocenil, kdybych něco podobného před cestou našel. Pár věcí jsem si i ověřil na vlastní kůži. Snad tedy následující řádky někomu pomohou při plánování jeho první cesty do téhle nádherné skandinávské země.
Protože je to dlouhé, tak první polovinu obecných rad a doporučení na cestu najdete na přechozí straně.

Co se vám může hodit vědět

Táboření

V Norsku platí takzvané ALEMANSRATTEN, tedy právo všech. Díky tomu můžete tábořit téměř všude, je ale nutné dodržovat vzdálenost minimálně 150 m od soukromých pozemků. Je zakázáno kácet stromy a sbírat lesní plody na prodej. Velmi přísně je zákázáno rozdělávat oheň mimo určená místa.

Houby a borůvky

Lesy jsou o sezóně plné borůvek a brusinek. A samozřejmě hub. Skandinávci houby nesbírají a tak zde úroda bývá rekordní. Velikostí i množstvím druhů i kusů.

Pravidla rybolovu

Vláčení, muškaření, lov na dírkách a lov na mrtvou rybku je povolen celoročně. V celém Norsku je zakázáno chytat ryby na živou rybku. Dále je povolen lov do tenatových sítí. Na některých místech je zakázáno ulovené štiky pouštět zpět do vody.

Sladkovodní rybolov

K lovu ryb ve sladké vodě potřebujete rybářský lístek. Ten můžete zakoupit v síti informačních center a na poštách. Cena ročního lístku je 220 noků, plus 75 noků poštovní poplatky. Prý existují i třídenní lístky za zhruba desetinu ceny, ale o těch naše poštovní úřednice nic nevěděla.
Pro některé lokality je potřeba mít navíc místní povolenku. Někde stačí zaplatit příslušný poplatek do pokladničky přímo u vody. Ten se pohybuje okolo 40 NOK. Na jiných místech, zvláště směrem na sever, není lístek třeba, jen místní povolenka. To platí třeba i pro horní úsek řeky Glåma. Co region, to jiný přístup a dobře se proto informujte, co je kde povoleno a co nikoli.

Při chytání v jezerech bývá ve vodě v létě velké množství řas, trávy a tedy vázek. Břeh je často kolem dokola obrostlý rákosím, že se k vodě ani nedostanete. Doporučuji broďáky nebo člun. Pstruzi jsou často i ve velmi mělkých jezírcích.

Gyrodactylus Salaris

Gyrodactylus Salaris je malý monogenní ektoparazit cca 0,5 mm dlouhý, který parazituje převážně na kůži sladkovodního lososa atlantského. Na rybě se přidržuje specializovaným úchytným orgánem - haptorem - s ostrými háčky, který je umístěn na konci parazita. Parazit se přilepí ústy na lososa, vypustí proteolytický enzym, který naleptá kůži. Tu pak saje. Způsobuje vředy a zranění na rybí kůži a ve výsledku vysokou úmrtnost lososů. Byl do Norska zavlečen pravděpodobně s lososím potěrem a úspěšně se množí v sádkách. Všichni návštěvníci oblastí napadených Gyrodactylem jsou žádání o pomoc při boji s ním. Existuje totiž vážné nebezpečí jeho šíření z řeky do jiných řek a jezer. Je třeba, aby se veškeré rybářské náčiní, boty, lodě, přívěsné vozíky a další věci, které byly v kontaktu se sladkou vodou, předtím než budou použity jinde, řádně vysušily a pokud možno i vydezinfikovaly. Obdobně rybářské náčiní dovezené z ciziny musí být dezinfikováno před použitím. Ryby je třeba čistit pouze tam, kde byly chyceny. Voda a ryby se nesmí přenášet mezi řekami nebo jezery. Nákaza se vyskytuje v šesti oblastech Norska. Napadené oblasti jsou označeny informačními tabulemi.

Mořský rybolov

Ryby se vyskytují především na místech zlomů, na podmořských kopcích a svazích, v místech, kde za přílivu nebo odlivu proudí voda, v sundech (průlivech) a jejich ústích, kolem ostrůvků.

Nejrozšířenějším způsobem je bezesporu pilkerování, ale přívlač je zábavnější, sportovnější, fyzicky méně náročná a lze ji provádět i ze břehu. Často přináší lepší výsedky. Skvělý článek o přívlači ve fjordech napsal Michal Kučera na MRK.cz.

Pro nováčky, toužící po pilkerování, se nejvíce vyplatí si na místě pronajmout průvodce s větší lodí. Půjčí vám vybavení a zaveze vás do míst, kde je opravdu šance na úlovek.
Pro samostatné vyzkoušení techniky postačí třeba kratší sumčí prut, klidně i bez multiplikátoru, s obyčejným, ale bytelným navijákem s množstvím šňůry na cívce. Silon je pro pilkerování naprosto nevhodný. Nicméně při tomto "amatérském" pilkerování bude nejčastějším úlovkem asi makrela pověšená na strašidla nad pilker, velkou rybu lapíte jen náhodou.

Téměř nezbytný je pro mořský rybolov echolot. Kupte si nebo vypujčte, bez něj můžete prochytávat hodiny jalová místa, zatímco o pár desítek metrů stranou mohou být podvodní překážky a u nich hejna ryb.

Po každém skončení lovu je nutné celé vybavení (pruty i jednotlivé třpytky) opláchnout sladkou vodou, koroze je jinak dílem okamžiku.

Míry ryb

Pro většinu mořských ryb platí také nejmenší lovné míry, čísla před lomítkem platí pro území od 62 rovnoběžky na jih a za lomítkem na sever. U tresky obecné a jednoskvrnné vede hranice 64 rovnoběžkou. Bez lomítka je míra všeobecná. Seznam je ve skutečnosti mnohem delší, ale toto jsou nejčastěji lovené druhy. Odkazy vedou na fotky a popis na atlasu ryb nebo na Wikipedii. (míry aktualizovány v lednu 2010)

Atlasy ryb

Příliv a odliv

Obecně se doporučuje jako nejvhodnější doba k lovu příliv, a to asi 3 hodiny před a 2 hodiny po kulminaci vody. Bohužel šikovnou tabulku časů kulminace přílivů a odlivů pro nastavené datumy a místa, kterou jsem dříve používal, už v norském institutu zrušili. Místo toho jsem teď našel toto: tabulka přílivů a odlivů pro některá místa v Norsku. (aktualizováno 16.9.2021)

Vývozní limit

Smíte vyvézt jen 15 kg zmrazených mořských produktů (rybí filety, krevety apod.) a max. 1 trofejní rybu vcelku. Trofejní rybou se rozumí ryba nad 15kg. Omezení se nevztahuje na sladkovodní ryby a lososy. Oněch 15kg filet odpovídá zhruba 45kg celých ryb. Norskými celníky je nicméně tolerován dovoz jedné přepravky na jednu osobu. Polystyrenová přepravka naplněná filety váží okolo 30kg.

Zpracování ryb

Při výběru domu k pronájmu se přesvědčte, že je vybaven mrazicí truhlou a místem pro zpracování ryb.
Ke zpracování úlovků nezapomeňte na filetovací nůž + brousek, mikrotenové sáčky a lepící pásku na zabalení ryb a rybích filet před uložením do mrazících boxů. Dále si vezměte větší igelitový pytel a širokou lepící pásku na přelepení polystyrenového boxu na transport úlovků domů, případně široký fix na označení Vašich přepravek.
Velmi se hodí filetovací drátěná rukavice. Ryby míň kloužou a neříznete se. Při strhávání kůže oceníte kombinačky nebo jiné kleště.

Pravidla pro používání lodí

  • Vždy mějte v lodi záchranné vesty (norská policie to namátkově kontroluje a nedodržení pokutuje, stejně jako požití alkoholu). Ověřte si, že je vesta konstruovaná na vaši hmotnost a ve vlastním zájmu ji používejte za zhoršeného počasí.
  • Při špatné viditelnosti, hustém dešti, sněžení, prudším větru a vzedmutém moři je jízda na lodi zakázaná. Majitel lodi a správce za své hosty odpovídá a proto může použití lodí za nepříznivých podmínek, nebo při špatné předpovědi počasí zakázat. Pokud vás špatné počasí překvapí na vodě, snažte se co nejrychleji bezpečně dostat ke břehu, případně raději zakotvěte na nejbližším bezpečném místě, dejte o sobě zprávu a počkejte, až se počasí zlepší.
  • Na loď sebou vždy berte funční mobilní telefon ve vodotěsném pouzdře s číslem na správce a na přátele na druhých lodích, nebo na břehu.
  • Neosvětlené lodě se před setměním musí vždy vrátit do přístavu.
  • Před každým vyplutím si ověřte, jestli je v lodi dostatek benzínu, nouzová vesla a další potřebné vybavení. Při řízení je zakázáno požívat alkoholické nápoje a kouřit či jinak manipulovat s ohněm v blízkosti motoru a nádrže.
  • Při jízdě se řiďte zapůjčenou námořní mapou, echolotem a sledujte především možné mělčiny. Na sonaru k tomu používejte funkci depth alarm (alarm hloubky), nastavený alespoň na 3 m. Nájemce (uživatel) nese plnou odpovědnost za případné poškození lodi, motoru a vybavení a způsobené škody musí v plném rozsahu nahradit.
  • Při jízdě lodí dbejte na bezpečnou vzdálenost od ostatních lodí, rybích sádek, bójí, mělčin, podvodních kabelů a ostatních označených překážek. Rybolov je zakázán ve vzdálenosti 100 m od rybích sádek a podobných rybochovných zařízení. K těm je zakázáno se s lodí přiblížit na méně než 20m.

Mořské a námořní mapy

Často je součástí pronajímané rybářské chaty či lodě námořní mapa. Pokud je opravdu podrobná, obsahuje i zkratky označující typ dna.

S (Sand) – písek
fS (Fin sand 0,0625–0,125 mm) – jemný písek
mS (Mellomfin sand 0,25–0,5 mm) – středně jemný písek
cS (Grov sand 0,5–2,0 mm) – hrubý písek
M, Sl (Slamm,mudder) – hrubý jíl
Si (Silt,kalkrikt slam 0,0002–0,0625 mm) – prachový písek
Cy, L (Leire 0,002 mm) – jíl
G, Gr (Grus 2,0 – 4,0 mm) – štěrk
P, Sg (Smastein 4,0 –64,00 mm) – kamínky
St (Stein) – kameny
Cb (Mellonstore steiner 64,0– 256,00 mm) – velké kameny
R, st, St, Fj (Stor stein 256 mm) – skála
Ck (Kritt) – křída
Co, Kr (Korall) – korály
Sh (Shells) – úlomky mušlí
Sk, Ms (Skjell) – mušle
Oy (Osters) – ústřice
Ms (Muslinger) – velké mušle
Wd, Gs (Tang, tare) – mořská tráva
PS (Smastein og Sand) – kamínky a písek
S, Cy (Sand og leire) – písek a jíl
Sh, S (Skjell og Sand) – mušle a písek
Si (Kalkholdig) – vápenitý

Mořské mapy jsou k dispozici samozřejmě i online na internetu, tady je pár odkazů na ty norské:

Mám tu chyby?

Pokud jste v předchozím textu nalezli nefunkční odkaz, nebo nějakou vyslovenou krávovinu, budu rád, když mi to napíšete, rád to opravím.


« Maschův deníček rybářské výpravy - Norsko 2009 Maschův deníček rybářské výpravy - Norsko 2010 »


Reklama

Entropie - profesionální tvorba www stránek